آفت دهان از تشخیص تا بهترین و مؤثرترین راه درمانی
آخرین ارسال
آگوست 29, 2015, بدون نظر

آفت دهان قابل انتقال نمی باشد اما برای شخص مبتلا بسیار ناخوشایند بوده و به علت سوزش و احساس درد ، میل فرد را به خوردن و حرف زدن کم […]