حقوق برابر زن و مرد در جوامع غربی و مبحث آزادی
آخرین ارسال
ژوئن 12, 2015, بدون نظر

یکی از تمایزات جوامع غربی همیشه بر پایه ی آزادی و حقوق برابر زن و مرد بوده است ، ادعایی که باید دید تا چه میزان صحت دارد و یا […]