ساختگی بخند ، تا بتوانی واقعی بخندی !!!
آخرین ارسال
فوریه 20, 2014, بدون نظر

این جمله که گفته میشود ساختگی بخند تا واقعی بخندی ، مصداق بارز خنده آفرینی است زیرا وانمود به خندیدن ، خود، عاملی برای خنده است. اگر به پژوهش هایی […]

حس شوخ طبعی خود را با خنده پرورش دهید

حس شوخ طبعی خود را با خنده پرورش دهید

فوریه 19, 2014, بدون نظر

وقتی می کوشید در یک گروه بدون دلیل بخندید ، سد ها و موانعی که در وجودتان دارید در [...]