کورتون یا کورتیکواستروئیدها مقابل آرامش چه چیزی را طلب می کنند ؟
آخرین ارسال
نوامبر 16, 2015, بدون نظر

کورتون نام دسته ای از داروها است آن ها با توجه به تاثیر موثری که در کاهش درد دارند وسوسه کننده ترین قشر دارویی محسوب می شوند ، آیا استفاده […]